Monday, December 20, 2010

Zubair bin Awwam - pembela NabiZubair termasuk tujuh orang yang mula-mula memeluk agamaIslam. Ketika itu usianya baru lima belas tahun. Dia juga orang yang pertama menghunuskan pedang di jalan Allah. Ketika itu jumlah kaum Muslimin sedikit. Mereka mengadakan kegiatan di rumah Al-Arqam. Tiba-tiba tersebar khabar bahawa Rasulullah meninggal dunia. Zubair bin Awwam terus menghunus pedang dan mengangkatnya ke atas sambil berlari mengelilingi kota Makkah. Padahal, ketika itu usianya masih sangat muda sekali.
Ketika berlaku Perang Hunain, Zubair bin Awwam melihat pemimpin musuh iaitu Malik bin Auf sendirian ingin melarikan diri. Ketika itu, pasukan yang dia pimpin dalam keadaan terdesak. Dengan gagah berani, Zubair bin Awwam menyerbu pasukan musuh dan membuat lawan kucar-kacir.


Jom Ikut Kami